หน้าหลัก > บริการ > จัดหางาน IT > ยื่นข้อมูล

ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครใช้บริการกับ ITR

Upload:
Upload:
*  
*  
*  
   
 
Retype the numbers below:
 Security code
----
  I accept ITR’s terms and conditions.

ข้อตกลงบริการของ ITR

  • ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้สมัครให้ไว้แก่ไอทีอาร์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
  • ผู้สมัครตกลงและยอมรับการยกเลิกการให้บริการทุกกรณี หากพบว่าข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ
  • ไอทีอาร์ตกลงและรับประกันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนของผู้สมัครไว้เป็นความลับ (กรุณาศึกษาข้อมูลจากนโยบายรักษาความลับของไอทีอาร์)
  • ข้อมูลของบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้สมัครก่อน
  • รายละเอียดของผู้สมัครที่ยอมรับในข้อตกลงถือเป็นการอนุญาตให้ไอทีอาร์เปิดเผยข้อมูลบางส่วนสำหรับการหาตำแหน่งงานได้