หน้าหลัก > บริการ

จัดหางาน IT

ให้ ITR เป็นสื่อกลางในการสรรหาตำแหน่งงานไอทีจากองค์กรที่มั่นคงเหมาะสมกับคุณ โดยเน้นงานที่ตรงกับบุคลิกภาพ เพื่อให้คุณมีความพึงพอใจกับงานที่ทำ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดหาคน IT

ด้วยประสบการณ์ด้านไอทีที่มากกว่า 15 ปีของเรา ITR เชื่อมั่นว่า การคัดกรองคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้สมัครอย่างละเอียด ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ บุคลิกภาพ ลักษณะการทำงานร่วมกับทีมบุคลากรในองค์กร และด้านอื่นๆ จะช่วยให้เราสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมทำงานให้กับองค์กรของคุณได้อย่างเหมาะสม และมีความแม่นยำสูง