เราทำงานอย่างไร?

เพียงแค่คุณส่งประวัติ
หรือคุณสมบัติของบุคลากร
ที่ต้องการให้กับเรา
เราคัดสรรตำแหน่งงาน
และบุคลากรที่เหมาะกับ
ความต้องการของคุณ
เราดำเนินการนัดสัมภาษณ์
ระหว่างบุคลากรและ
องค์กรให้กับคุณ
คุณได้รับตำแหน่งงาน
หรือบุคลากร
ด้านไอทีที่ดีที่สุด

หาคนที่ใช่กับเรา

บริษัท ITR ขอแนะนำบริการสรรหาบุคลากรโดยเน้นเฉพาะตำแหน่งงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานในสายการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software Development Life Cycle) ตำแหน่งงานในสายงานด้านดูแลและ …

ทำไมเราจึงเป็นที่หนึ่ง?

เพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 15 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรบุคลากรที่ทำงานด้านไอทีตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากองค์กรเกี่ยวกับความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ…

ลูกค้าของเรา